Onze merkwaarden

Ik ontdek… dus ik leer!

Ieder kind heeft recht op de beste kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Je thuis voelen op school. Kansen krijgen om zelfstandig te ontdekken en te leren.
Open staan voor elkaar binnen een duidelijke structuur. Dat is waar wij voor staan!

Thuis op school

Je brengt in je jonge leven heel veel tijd door op jouw school. Het is daarom belangrijk dat je je daar veilig en prettig voelt. Op De Werft voel je de sfeer van een „warm thuis‟. Alle groepen zijn ondergebracht in één gebouw, waar iedereen elkaar kent. Kinderen voelen zich thuis en de ouders zijn nauw bij de school betrokken. We gaan respectvol met elkaar om. Iedereen mag zichzelf zijn.

Ontdekkend leren

Onze ontdekkluis met een bibliotheek, computerruimte, kieskasten, documentatie-centrum, een compleet ingerichte keuken en de techniekhoek met techniektorens daagt de kinderen uit tot het ontdekkend leren. Zelfstandig werken en coöperatief leren wordt gestimuleerd. Daarbij wordt er rekening gehouden met je eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften en meervoudige intelligentie.

Voor iedere groep kent de school een eigen educatieve excursie.

Ontwikkelend

Ons ervaren team blijft zich ontwikkelen en gaat met de tijd mee. Digitale schoolborden en de nieuwste leermethoden dragen bij aan de optimale uitvoering van het adaptief onderwijs. De Werft richt zich op een 1-zorgroute, waarbij de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart worden gebracht. Er is ruime ervaring met onderwijs op maat voor zorgleerlingen en rugzakleerlingen. Met Eureka! in huis komen ook hoog- of meerbegaafde kinderen aan bod. De Werft werkt met een “drie stromen beleid”, dat gericht is op kinderen met veel zorg, kinderen met reguliere aandacht en kinderen die veel zelfstandigheid tonen.

In onze rapportage, de “Dit-ben-ik-map”, staat het kind met al zijn talenten centraal.

Structuur

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij de nodige structuur, die ieder kind ten goede komt. Binnen de groepen wordt gewerkt in drie niveaus, waarbij ieder kind de zorg en uitdaging krijgt die het nodig heeft. Voor alle leerjaren gelden dezelfde schooltijden en vrije dagen.

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van dat wij open staan voor iedere cultuur en mening. Maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren ouderbetrokkenheid. Onze open speelplaatsen zijn altijd toegankelijk voor de kinderen uit de buurt.