Nieuwsbrieven

Schooljaar 2017-2018


Nieuwsbrief 03 – november 2017

Inhoud: nieuwe collega, Kinderraad,  school groeit, bibliotheek ouders gezocht, onderzoek lestijden, parkeer- en reiskosten, evaluatie opzet kennismakingsavonden,  werkgroep verkeer, feestweek ivm 40 jarig bestaan, Sint Nicolaas op school, Carnaval met de Werftknetters, Bijlagen: CJG, Sint Nicolaas intocht


Nieuwsbrief 02 – oktober 2017

Inhoud: stakingsdag 5 oktober, herfstvakantie en studiedag, kinderraad, Nieuwe IB-er Evelien Ras, gezonde pauzehap, Mad science


Nieuwsbrief 01 – september 2017

Inhoud: start nieuw schoolaar, nieuwe opzet oudercontacten, verplaatsen studiedag, handhaving politie Bijlagen: Disco voor jeugd in Buurthuis Gageldonk, Chatime nieuws


Schooljaar 2016-2017


Nieuwsbrief 06 – juli 2017

Inhoud: schoolgids, buitensspeeltijden groepen 4-5, inlooptijden groepen 3, even voorstellen, de Ouderraad,  CJG Breda, Bijlagen: AIC Breda, Chatime Nieuws, Wijkplatform Haag, Brakkenfestival


Extra nieuwsbrief juni 2017

Inhoud:  Vrije week, Kamp groep 8, Groepsindeling en teamverdeling schooljaar 2017-2018, Betaling schoolreizen


Nieuwsbrief 05 mei 2017

Inhoud: Laatste periode schooljaar, Rapportage onderwijsinspectie, Uitslag Cito-score groep 8, Jaarplanning 2017-2018, Groepsverdeling schooljaar 2017-2018, Woensdag tot 12.15 uur, De Ouderraad, Haagse Beemden voetbaltoernooi, Haagse Beemdenloop, Werkgroep PR zoekt versterking, CJG Breda, Chattime nieuws, Kober zoekt overblijfvrijwilligers


Extra nieuwsbrief – april 2017

Inhoud: terugkoppeling teverdenheidsonderzoek, tijden Koningsspelen, ophalen onder schooltijd, Vastenactie sponsorloop, lekker en gezond eten, meivakantie


Nieuwsbrief 04 – maart 2017

Inhoud: Aanwezigheid directeur, Concept rapportage onderwijsinspectie, Aanpassing schooltijden Koningsspelen,  Start peuteropvang,  Carnavalsoptochtcommissie bedankt, Mailen met leerkrachten,  Invallen, De Grote Rekendag,  EHBO-examen groep 8, Nieuws van Ouderraad,  Beëindiging Doppenactie KNGF,  Schoolbibliotheek,  Kober,  Typecursus groep 5 tot en met 8,  Haagse Beemden Loop,  CJG Breda


Nieuwsbrief 03 – januari 2017

Inhoud: Bezoek onderwijsinspectie, kinderen te laat op school, vakanties schooljaar 2017-2018, Invallers, Thematische werken (onderwerpen), Peutertuin, Ouderportaal, Aanmelden voor de optochten met de Werftknetters,  Lekker en gezond eten, Kober kinderlunch,  Bijlagen: zomerkampen