De Werft, daar voel je je thuis

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat doe je het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. Juist daarom willen we onze kinderen op school het gevoel van een veilig thuis geven. Ook de naam van de school, een gebied rondom het huis, refereert aan deze huiselijke omgeving.


Laatste Nieuws!

Twee geweldige optochten!

Op zaterdag 2 en zondag 3 maart hebben we met onze carnavalsvereniging C.V. De Werftknetters weer twee geweldige optochten gelopen.

>>>Lees meer

Schoolkrant

Een schoolkrant over het gezelligste feestje van het jaar…CARNAVAL!. Hoe ge dat doet? Da ziede zo in deze nieuwe Wie?Wat?Werftknetter! Veul leesplezier!

Open ochtend

Een uitnodiging voor oriënterende ouders en kinderen.

Thuis op school

Je brengt in je jonge leven heel veel tijd door op school en daarom is het belangrijk dat je je daar veilig, vertrouwd en prettig voelt. Op De Werft voel je de sfeer van een ‘warm thuis’, alle groepen in één gebouw en iedereen kent elkaar. Kinderen, ouders en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Iedereen mag zichzelf zijn en respecteert onze huisregels.

Lees verder

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond. Maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, kinderen en personeel. We zijn bereid relaties aan te gaan met externe instanties om een totaal aanbod van onderwijs en opvang te realiseren. Onze open speelplaatsen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de buurt.

Structuur

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij de nodige structuur die ieder kind, ouder en medewerker ten goede komt. Met discipline en consequent handelen proberen we deze structuur te waarborgen. Voor alle leerjaren gelden dezelfde schooltijden en vrije dagen.

Ontdekkend leren

Met thematisch werken en het aanleren van de vaardigheden van de 21-ste eeuw dagen we de kinderen uit tot ontdekkend leren. Het zelfstandig werken en coöperatief leren worden gestimuleerd. Daarbij wordt rekening gehouden met eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften en meervoudige intelligentie. Met onze Ontdekkluis hebben we een ruimte met bibliotheek, documentatiecentrum, kieskasten, keuken en techniekhoek ter beschikking waar we de disciplines van het ontdekkend leren kunnen oefenen.

Onderwijs op maat

De nieuwste en moderne leermethoden en leermiddelen zorgen we voor een optimale uitvoering van adaptief onderwijs. In de groepen wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod en de 1-zorgroute, waarbij met een ‘drie-stromen-beleid’, gericht op kinderen met veel zorg, reguliere aandacht en kinderen die veel zelfstandigheid tonen het onderwijs op niveau wordt aangeboden. Middels leerlingvolgsystemen worden de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart gebracht. Het team heeft ruime ervaring met onderwijs op maat voor zorgleerlingen en leerlingen met een arrangement.Met een plusklas en Eureka! bieden we ook meer- en hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs aan.

Uw kind is 3 jaar en u zoekt een basisschool?

Om een goede en bewuste keuze te maken nodigen wij u en uw kind graag uit voor een rondleiding.

Meer informatie over aanmelden

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 09 – maart 2019

Inhoud: Voorstellen Martijn van Ooijen, Data aanwezigheid school CJG-er, Sportdag, scholenzonderzoek, voortgang plusklas, peuteropvang Werveltuin, nieuws vanuit C.V. De Werftknetters, Actieweek 11 t/m 15 maart.

Nieuwsbrief 08 – februari 2019

Inhoud: Oudergesprekken, aanmelden van uw Peuter, nieuws van C.V. De Werftknetters, nieuws vanuit BSO de Werveltuin

Nieuwsbrief 07 – januari 2019

Inhoud: aanmelden broertjes / zusjes, hoofdluis, geboortegeschenkjes, carnaval inschrijving + kleurplaat, cultuuractiviteiten, vanuit de ouderraad, CJG workshops voor kinderen, , Eerste communie, Vormsle.

Bijlage: Kindercultuurnacht

Nieuwsbrief 06 – december 2018

Inhoud: Workshops door ouders, aanpassing regels extra verlof, school CJG-er, Herhaling: kinderen groep 1 vrij, aanmelden voor optochten met C.V. De Werftknetters, Verkeersveiligheid rondom onze school, reserve kleding, vormsel 2019

Bijlage: toetsing verlofaanvragen inspectie