De Werft, daar voel je je thuis

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat doe je het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. Juist daarom willen we onze kinderen op school het gevoel van een veilig thuis geven. Ook de naam van de school, een gebied rondom het huis, refereert aan deze huiselijke omgeving.


Laatste Nieuws!

Inschrijving voor Halloweentocht

Zin om te griezelen? Dat kan binnenkort weer! je kunt je weer inschrijven voor onze jaarlijkse Halloweentocht!

Klik op deze link of op onderstaande afbeelding om naar het inschrijfformulier te gaan.

Wél UITERLIJK woensdag 24 oktober inschrijven!

Wie?Wat?Werftknetter!

Onze kinderredactie werd reuze enthousiast voor het thema ‘Dieren’. Iedereen heeft er wel wat mee. En wat een toeval…deze schoolkrant komt net uit op…Dierendag! veel leesplezier!

Voortgang renovatie

Beste ouders, verzorgers,

de renovatie van ons schoolgebouw verloopt zoals gepland. In de zomervakantie is er ontzettend hard gewerkt, wat vooral niet meeviel vanwege de uitzonderlijk hoge temperaturen. Daarvoor onze complimenten aan alle harde werkers. Op dit moment wordt er gewerkt aan de buitenzijde van het gebouw.

Lees verder>>>

Thuis op school

Je brengt in je jonge leven heel veel tijd door op school en daarom is het belangrijk dat je je daar veilig, vertrouwd en prettig voelt. Op De Werft voel je de sfeer van een ‘warm thuis’, alle groepen in één gebouw en iedereen kent elkaar. Kinderen, ouders en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Iedereen mag zichzelf zijn en respecteert onze huisregels.

Lees verder

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond. Maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, kinderen en personeel. We zijn bereid relaties aan te gaan met externe instanties om een totaal aanbod van onderwijs en opvang te realiseren. Onze open speelplaatsen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de buurt.

Structuur

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij de nodige structuur die ieder kind, ouder en medewerker ten goede komt. Met discipline en consequent handelen proberen we deze structuur te waarborgen. Voor alle leerjaren gelden dezelfde schooltijden en vrije dagen.

Ontdekkend leren

Met thematisch werken en het aanleren van de vaardigheden van de 21-ste eeuw dagen we de kinderen uit tot ontdekkend leren. Het zelfstandig werken en coöperatief leren worden gestimuleerd. Daarbij wordt rekening gehouden met eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften en meervoudige intelligentie. Met onze Ontdekkluis hebben we een ruimte met bibliotheek, documentatiecentrum, kieskasten, keuken en techniekhoek ter beschikking waar we de disciplines van het ontdekkend leren kunnen oefenen.

Onderwijs op maat

De nieuwste en moderne leermethoden en leermiddelen zorgen we voor een optimale uitvoering van adaptief onderwijs. In de groepen wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod en de 1-zorgroute, waarbij met een ‘drie-stromen-beleid’, gericht op kinderen met veel zorg, reguliere aandacht en kinderen die veel zelfstandigheid tonen het onderwijs op niveau wordt aangeboden. Middels leerlingvolgsystemen worden de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart gebracht. Het team heeft ruime ervaring met onderwijs op maat voor zorgleerlingen en leerlingen met een arrangement.Met een plusklas en Eureka! bieden we ook meer- en hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs aan.

Uw kind is 3 jaar en u zoekt een basisschool?

Om een goede en bewuste keuze te maken nodigen wij u en uw kind graag uit voor een rondleiding.

Meer informatie over aanmelden

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 01 – augustus 2018

Inhoud: Leerjaarinformatie, kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 8, computertafels, renovatie, school CJG,

Nieuwsbrief 09 – juli 2018

Inhoud: afsluiting schooljaar, wisselen van groepen, groepen in nieuwe schooljaar, afscheid meneer Toine, renovatie schoolgebouw (herhaling)

Nieuwsbrief 08 – juni 2018

Inhoud: Afscheid collega’s, Renovatie schoolgebouw in zomervakantie

Nieuwsbrief 07 – mei 2018

Inhoud: Groepsverdeling schooljaar 2018-2019, School CJG-er, Feestweek, MR verkiezing, Gevonden voorwerpen, Sportkleding van De Werft, Vanuit de verkeerswerkgroep, Fietsen in de fietsenstalling, Cito-eindtoets en plaatsing leerlingen