De Werft, daar voel je je thuis

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat doe je het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. Juist daarom willen we onze kinderen op school het gevoel van een veilig thuis geven. Ook de naam van de school, een gebied rondom het huis, refereert aan deze huiselijke omgeving.


Laatste Nieuws!

Aanmelden voor optocht(en) met C.V. De Werftknetters

Wat? Nu al weer informatie over Carnaval? Jawel, want op zaterdag 2 en zondag 3 maart nemen wij met onze carnavalsgroep C.V. De Werftknetters weer deel aan twee optochten in Breda. Zaterdag in onze eigen wijk de Haagse Beemden en zondag met de Brakkensliert in de binnenstad. We zijn met de werkgroep, bestaande uit 18 man/vrouw (!!) al met de voorbereidingen gestart en het belooft weer ontzettend leuk en gezellig te worden. We zijn weer heel wat van plan. Natuurlijk kunnen we geen optocht verzorgen zónder kinderen…dús…

Vanaf vandaag kunt u uw kind(eren)  aanmelden om mee deel te nemen aan 1 of beide optochten. Klik op deze link of op de afbeelding hieronder. Wij kijken er naar uit.

Met feestelijke groeten,

de carnavalswerkgroep van C.V. De Werftknetters

Thuis op school

Je brengt in je jonge leven heel veel tijd door op school en daarom is het belangrijk dat je je daar veilig, vertrouwd en prettig voelt. Op De Werft voel je de sfeer van een ‘warm thuis’, alle groepen in één gebouw en iedereen kent elkaar. Kinderen, ouders en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Iedereen mag zichzelf zijn en respecteert onze huisregels.

Lees verder

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond. Maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, kinderen en personeel. We zijn bereid relaties aan te gaan met externe instanties om een totaal aanbod van onderwijs en opvang te realiseren. Onze open speelplaatsen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de buurt.

Structuur

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij de nodige structuur die ieder kind, ouder en medewerker ten goede komt. Met discipline en consequent handelen proberen we deze structuur te waarborgen. Voor alle leerjaren gelden dezelfde schooltijden en vrije dagen.

Ontdekkend leren

Met thematisch werken en het aanleren van de vaardigheden van de 21-ste eeuw dagen we de kinderen uit tot ontdekkend leren. Het zelfstandig werken en coöperatief leren worden gestimuleerd. Daarbij wordt rekening gehouden met eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften en meervoudige intelligentie. Met onze Ontdekkluis hebben we een ruimte met bibliotheek, documentatiecentrum, kieskasten, keuken en techniekhoek ter beschikking waar we de disciplines van het ontdekkend leren kunnen oefenen.

Onderwijs op maat

De nieuwste en moderne leermethoden en leermiddelen zorgen we voor een optimale uitvoering van adaptief onderwijs. In de groepen wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod en de 1-zorgroute, waarbij met een ‘drie-stromen-beleid’, gericht op kinderen met veel zorg, reguliere aandacht en kinderen die veel zelfstandigheid tonen het onderwijs op niveau wordt aangeboden. Middels leerlingvolgsystemen worden de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart gebracht. Het team heeft ruime ervaring met onderwijs op maat voor zorgleerlingen en leerlingen met een arrangement.Met een plusklas en Eureka! bieden we ook meer- en hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs aan.

Uw kind is 3 jaar en u zoekt een basisschool?

Om een goede en bewuste keuze te maken nodigen wij u en uw kind graag uit voor een rondleiding.

Meer informatie over aanmelden

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 06 – december 2018

Workshops door ouders, aanpassing regels extra verlof, school CJG-er, Herhaling: kinderen groep 1 vrij, aanmelden voor optochten met C.V. De Werftknetters, Verkeersveiligheid rondom onze school, reserve kleding, vormsel 2019

Bijlage: toetsing verlofaanvragen inspectie

Nieuwsbrief 05 – november 2018

Inhoud: workshop door ouders, school CJG-er, aankomst Sinterklaas, mailverkeer ouders-leerkrachten, sieraden tijdens gymlessen, herhaling: kleuters groep 1 vrij, poortje onderbouw speelplaats – Brederoo college, Kober overblijfvrijliggers gevraagd, Vormsel 2019, Peuterkleuter viering

Bijlage: KERSTAVOND 2018 peuterkleuter viering

Nieuwsbrief 04 – november 2018

Inhoud: Passend onderwijs / Plusklas, Kinderboekenweek, Val-Op-Week, Verkeersshow, informatieavond mediawijsheid, ouderavonden groepen 1-2, verkeer rondom school, kinderen groep 1 vrij.

Nieuwsbrief 03 –  oktober 2018

Inhoud: Aanvullingen op de kalender, Fietsverlichtingscontrole, Oproep, Kinderboekenweek, Sparen voor de schoolbieb tijdens de Kinderboekenweek!, Info over de nieuwe Wie?Wat?Werftknetter!, Nieuws vanuit de Verkeerscommissie, Sponsorloop 19 april 2019, Eerste Communie 2019, Op tijd de deur uit (School CJG), Halloweentocht, Algemene ledenvergadering ouderraad en informatieavond mediawijsheid