De Werft: Daar voel je je thuis

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat doe je het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. Juist daarom willen we onze kinderen op school het gevoel van een veilig thuis geven. Ook de naam van de school, een gebied rondom het huis, refereert aan deze huiselijke omgeving.

Laatste Nieuws:

Week van de groene voetstappen

Ook dít jaar neemt onze school deel aan de actie Groene Voetstappen die plaatst vindt in de week van:

Maandag 16 september tot en met donderdag 19 september.

Het doel is dat de leerlingen bewust worden gemaakt over klimaatsveranderingen, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.
In deze week mogen de leerlingen lopend, fietsend, steppend of skatend naar school.
Op deze wijze willen wij samen met uw kind een handje bijdragen aan het milieu.
Aan het einde van de week maken we de balans op en dan kunnen we zien hoeveel leerlingen er lopend, fietsend, steppend, etc. naar school zijn gekomen.

Voor de leerlingen die van ver komen en geen andere optie hebben dan met de auto te worden gebracht, hebben wij voor deze week ook een Groene Zone bedacht.

Daar kunnen de kinderen worden afgezet met de auto. In alle toegangswegen naar het woonerf worden ZONE borden geplaatst.
Wanneer de leerlingen vanaf dit punt te voet naar school komen en na schooltijd weer in de auto stappen om naar huis te gaan wordt dat ook uiteraard meegerekend!

Kunnen wij rekenen op uw medewerking? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

De Verkeerscommissie en  het Team KBS De Werft

Hulp gevraagd bij halloweentocht

Op zaterdagavond 26 oktober gaan we weer griezelend door de wijk tijdens de Halloweentocht. Deze tocht is klein begonnen met enkele tientallen kinderen, maar is uitgegroeid tot een tocht met 250 deelnemende kinderen. Samen met alle begeleiders zijn er toch zeker een 500 tot 600 ‘engerds’ onderweg op deze avond. U krijgt een mail zodra de aanmelding voor de Halloweentocht wordt gestart.

De Halloweencommissie, die grotendeels bestaat uit ouders en vrijwilligers, is op zoek naar extra hulp op deze dag. Waar kunnen wij hulp bij gebruiken?
  • Op vrijdagavond 25 oktober en/of zaterdagmiddag 26 oktober wordt er al gestart met de aankleding binnen en buiten;
  • De route wordt overdag uitgezet in de wijk;
  • Er moeten in de dagen van tevoren al een aantal spulletjes worden afgegeven bij de ‘snoephuisjes’ waar de kinderen mogen aanbellen;
  • Alles wordt in de school en bij de entree klaargezet aan meubilair, eten en drinken bij terugkomst wordt voorbereid etc.
  • Posten onderweg moeten worden ingericht/klaargemaakt.
  • Bij het vertrekken van de kinderen om 18.30 uur hebben we hulp nodig bij het aanmelden en het uitreiken van de tasjes;
  • Tijdens de route hebben we ouders nodig die toezicht houden op de stroom mensen, maar ook misstanden kunnen oplossen of aangeven;
  • Het opruimen na afloop van de activiteit (na 21.00 / 21.30 uur);
Mocht u een helpende hand kunnen bieden bij een van deze taken, dan bent u van harte welkom. Sterker nog…uw hulp is hard nodig om deze steeds populairder wordende tocht in goede banen te leiden.
U kunt uw hulp aanbieden via: https://tinyurl.com/hulphalloween

Thuis op school

Je brengt in je jonge leven heel veel tijd door op school en daarom is het belangrijk dat je je daar veilig, vertrouwd en prettig voelt. Op De Werft voel je de sfeer van een ‘warm thuis’, alle groepen in één gebouw en iedereen kent elkaar. Kinderen, ouders en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Iedereen mag zichzelf zijn en respecteert onze huisregels.

Lees verder

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond. Maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, kinderen en personeel. We zijn bereid relaties aan te gaan met externe instanties om een totaal aanbod van onderwijs en opvang te realiseren. Onze open speelplaatsen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de buurt.

Structuur

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij de nodige structuur die ieder kind, ouder en medewerker ten goede komt. Met discipline en consequent handelen proberen we deze structuur te waarborgen. Voor alle leerjaren gelden dezelfde schooltijden en vrije dagen.

Ontdekkend leren

Met thematisch werken en het aanleren van de vaardigheden van de 21-ste eeuw dagen we de kinderen uit tot ontdekkend leren. Het zelfstandig werken en coöperatief leren worden gestimuleerd. Daarbij wordt rekening gehouden met eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften en meervoudige intelligentie. Met onze Ontdekkluis hebben we een ruimte met bibliotheek, documentatiecentrum, kieskasten, keuken en techniekhoek ter beschikking waar we de disciplines van het ontdekkend leren kunnen oefenen.

Onderwijs op maat

De nieuwste en moderne leermethoden en leermiddelen zorgen we voor een optimale uitvoering van adaptief onderwijs. In de groepen wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod en de 1-zorgroute, waarbij met een ‘drie-stromen-beleid’, gericht op kinderen met veel zorg, reguliere aandacht en kinderen die veel zelfstandigheid tonen het onderwijs op niveau wordt aangeboden. Middels leerlingvolgsystemen worden de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart gebracht. Het team heeft ruime ervaring met onderwijs op maat voor zorgleerlingen en leerlingen met een arrangement.Met een plusklas en Eureka! bieden we ook meer- en hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs aan.

Uw kind is 3 jaar en u zoekt een basisschool?

Om een goede en bewuste keuze te maken nodigen wij u en uw kind graag uit voor een rondleiding.

Meer informatie over aanmelden

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 – Augustus 2019

Inhoud: correctie op groepsverdeling schooljaar 2019-2020, stemming Medezeggenschaps Raad (MR), Ouderportaal, Nieuws vanuit de Werveltuin

Bijlage: Ouderavond_Meer en hoogbegaafheid INOS – 23 september 2019

Nieuwsbrief 13 – juni/juli 2019

Inhoud: Plusklas, Ouderraad, indeling nieuwe schooljaar, Peutertuin, Wie?Wat?Werftknetter!

Bijlagen: Evaluatie plusklas 2018 2019, Update Hulphond Elton

Nieuwsbrief 12 – mei 2019

Inhoud: terugblik activiteiten, tevredenheidsonderzoek, MR-verkiezing, dode hoek les, aanwezigheid school CJG-er

Nieuwsbrief 11 – april 2019

Inhoud: verlofaanvragen, tevredenheidsonderzoek, opbrengst sponsorloop, aanmelden van uw peuter, Nieuws vanuit Kober, aanwezigheid school CJG-er, Avondvierdaagse, Haagse Beemden Loop

Bijlage: extra brief ouders De Werft