De Werft: Daar voel je je thuis

Ieder kind heeft het recht op een fijne schooltijd en dat lukt het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt.

Nieuws

Bijen B&B

Een leuke stap in de groene richting is dat we als school een Bed & Breakfast voor wilde bijen hebben toegewezen gekregen.

Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds

In het kader van de vergroening en ontwikkeling van het schoolplein en de directe schoolomgeving hebben we goed nieuws. We hebben op basis van ons voorbereidende plan een...

SummerviBes Springbreak!

Van 1 tot en met 8 mei is er weer een nieuwe editie van SummerviBes onder de naam Springbreak Breda. Ook deze keer met veel leuke activiteiten voor...

Meer nieuws

Nieuws over het Coronavirus

Klik hier voor informatie over hoe INOS omgaat met het coronavirus (link opent nieuwsbericht op www.inos.nl).

Thuis op school

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich thuis voelen, dat ze vertrouwen hebben in elkaar en in het team van De Werft. Om dat te bereiken werken we met de kinderen samen in een ontspannen sfeer; alle groepen in één gebouw en iedereen kent elkaar. Als team willen wij daarbij het goede voorbeeld geven. In elke groep moet uw kind zich veilig en prettig voelen.

Lees verder

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond, maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, kinderen en personeel. Onze open speelplaatsen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de buurt.

Structuur

Een terugkerend ritme gedurende de dag of week, maakt het leven voor kinderen wat meer voorspelbaar. Door de herhaling weet een kind wat er gaat komen. Dit geeft een kind op een bepaalde manier overzicht (afhankelijk van de leeftijd natuurlijk) en weet steeds beter wat er van hem/haar wordt verwacht. Dit geeft zelfvertrouwen en rust. Want, als veel dagelijkse handelingen vertrouwd zijn, kan het kind zijn energie richten op de ontwikkeling van al zijn/haar talenten.

Ontdekkend leren

Met thema’s en aandacht voor 21st Century Skills dagen we de kinderen via ontdekkend leren uit. Op deze manier proberen we de kinderen telkens te prikkelen in hun fantasie en beleving, zodat ze weer een stap verder komen in hun ontwikkeling. Niet alle lessen gaan op deze manier, soms is het ook een kwestie van luisteren naar mooie verhalen van de leerkracht of gewoon een rijtje met sommen maken. We proberen hier telkens weer een juiste balans in te vinden.

Onderwijs op maat

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen niveau. We hebben hoge verwachtingen maar gaan zeker niet voorbij aan het opdoen van succeservaringen.
We werken op De Werft met methodes die differentiatie mogelijk maken en de basisvakken worden op minimaal drie niveaus aangeboden. Wanneer er buiten de drie niveaus nog een (extra) ondersteuningsvraag blijft bestaan, verkennen we in overleg met intern begeleider de interventie-mogelijkheden die we eventueel buiten de klas kunnen bieden.

Uw kind is 3 jaar en u zoekt een basisschool?

Om een goede en bewuste keuze te maken nodigen wij u en uw kind graag uit voor een rondleiding.

Meer informatie over aanmelden

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.