De Werft: Daar voel je je thuis

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat doe je het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. Juist daarom willen we onze kinderen op school het gevoel van een veilig thuis geven. Ook de naam van de school, een gebied rondom het huis, refereert aan deze huiselijke omgeving.

Nieuws

Halloween 2020

Halloween 2020 vieren we dit jaar op een andere manier… De Halloweentocht met de Werft-kids is ieder jaar weer een groot succes. Vorig jaar hebben er wel rond...

De beslisboom

In deze tijd is het lastig te bepalen wanneer uw kind vanwege gezondheidsklachten wel of niet naar school of de kinderopvang kan. Daarom is er een beslisboom die...

Nieuws over het Coronavirus

Klik hier voor informatie over hoe INOS omgaat met het coronavirus (link opent nieuwsbericht op www.inos.nl).

Thuis op school

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich thuis voelen, dat ze vertrouwen hebben in elkaar en in het team van De Werft. Om dat te bereiken werken we met de kinderen samen in een ontspannen sfeer; alle groepen in één gebouw en iedereen kent elkaar. Als team willen wij daarbij het goede voorbeeld geven. In elke groep moet uw kind zich veilig en prettig voelen.

Lees verder

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond, maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, kinderen en personeel. Onze open speelplaatsen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de buurt.

Structuur

Een terugkerend ritme gedurende de dag of week, maakt het leven voor kinderen wat meer voorspelbaar. Door de herhaling weet een kind wat er gaat komen. Dit geeft een kind  op een bepaalde manier overzicht (afhankelijk van de leeftijd natuurlijk) en weet steeds beter wat er van hem/haar wordt verwacht. Dit geeft zelfvertrouwen en rust. En het geeft kinderen ook de ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Want, als veel dagelijkse handelingen vertrouwd zijn, kan het kind zijn energie richten op de ontwikkeling van al zijn/haar talenten.

Ontdekkend leren

Met thema’s en aandacht voor 21st Century Skills dagen we de kinderen via ontdekkend leren uit. Op deze manier proberen we de kinderen telkens te prikkelen in hun fantasie en beleving, zodat ze weer een stap verder komen in hun ontwikkeling. Niet alle lessen gaan op deze manier, soms is het ook een kwestie van luisteren naar mooie verhalen van de leerkracht of gewoon een rijtje met sommen maken. We proberen hier telkens weer een juiste balans in te vinden. Kinderen gaan in alle groepen ook zelfstandig aan het werk. Hierbij gebruiken we ook coöperatieve werkvormen om hen te laten ontdekken hoe je je werk zelfstandig of juist soms samen aan kunt pakken. Bij de invulling van ontdekkend leren houden we ook rekening met eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften en meervoudige intelligentie.

Onderwijs op maat

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen op hun eigen niveau. We hebben hoge verwachtingen maar gaan zeker niet voorbij aan het opdoen van succeservaringen.
We werken op De Werft met methodes die differentiatie mogelijk maken en de basisvakken worden op minimaal drie niveaus aangeboden. Wanneer er buiten de drie niveaus nog een (extra) ondersteuningsvraag blijft bestaan, verkennen we in overleg met intern begeleider de interventie-mogelijkheden die we eventueel buiten de klas kunnen bieden. Goed contact tussen ouders en school is hier altijd een belangrijke factor bij. We hebben bijvoorbeeld dit schooljaar een “Groep 9” (plusklas) en een “Onderstebovenklas” (voor leerlingen met een arrangement).

Uw kind is 3 jaar en u zoekt een basisschool?

Om een goede en bewuste keuze te maken nodigen wij u en uw kind graag uit voor een rondleiding.

Meer informatie over aanmelden

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 augustus

Inhoud: start nieuw schooljaar, vragen over COVID-19, Nieuws vanuit de Werveltuin

Bijlagen:

Nieuwsbrief 11 – juli 2020

Inhoud: ‘oude’ schooltijden in nieuw schooljaar 2020-2021, 15e groep, nieuwtjes mbt volgend schooljaar.

Bijlagen:

Nieuwsbrief 10 – juni 2020

Inhoud: Hierin staat vermeld welke ‘spelregels’ er gelden tot aan de zomervakantie.

Bijlagen:

Naar school vanaf 11 mei 

Inhoud: ‘spelregels’ met betrekking tot het openen van onze school per 11 mei aanstaande.

Brief vanuit CvB van INOS mbt het herstarten van de scholen.