Onderwijs op afstand

De komende tijd zullen de leerkrachten van alle groepen dagelijks via INOSweb een start-van-de-dag-filmpje plaatsen. In dit filmpje vertelt de leerkracht wat er die dag gedaan moet worden, er worden ook korte instructiefilmpjes geplaatst.

 

Voor groep 3-8 is dit vooral gericht op Taal-Lezen-Spelling en Rekenen (later komen hier mogelijk ook andere vakken bij). Voor de kleuters ligt de nadruk op doe-opdrachten/activiteiten. De instructie zal steeds per dag geplaatst worden. Op die manier lukt het om een structuur vast te houden en worden kinderen geactiveerd elke dag iets te doen aan hun schoolwerk. De daaropvolgende dag wordt steeds het nakijkblad gedeeld (indien van toepassing) via bijvoorbeeld Klasbord (of Parro) of in Google Classroom.

 

Ook kunnen de kinderen hun vragen stellen via inosweb-mail. De leerkrachten zullen tussen 09:00 – 12:00 de vragen op een passende manier beantwoorden. Door te mailen, te bellen of bijvoorbeeld te videobellen. De leerkrachten zoeken ook iedere week even individueel contact met uw kind.

 

Samen

Aan u als ouders vragen we hierin samen met ons op te trekken: u kunt uw kind(eren) helpen aan de slag te gaan en samen te kijken wat er vandaag moet gebeuren. U kunt samen beoordelen of het instructiefilmpje duidelijk genoeg is om te starten of dat uw hulp hierbij nodig is en we vragen u ook, binnen uw mogelijkheden, een actieve rol te vervullen in het nakijken van het gemaakte werk. We willen u op het hart drukken kinderen niet vooruit te laten werken, maar per dag de instructie te volgen en de bijbehorende opdrachten te maken. Er zullen ook verschillende extra opdrachten besproken worden door de leerkrachten. Wanneer u inhoudelijke vragen heeft over het lesprogramma kunt u deze vragen aan de betreffende leerkracht(en) mailen.

 

We proberen op deze manier onderwijs op afstand te bieden, maar… natuurlijk is dit niet te vergelijken met een reguliere lesdag op school. Graag vraag ik uw begrip voor de uitdaging waar wij
met elkaar voor staan. Mogelijk lukt het niet altijd meteen uw vraag te beantwoorden, maar samen gaan we hier het beste van maken.

 

Hartelijke groet,
Namens het hele team,

 

Martijn van Ooijen

Directeur De Werft