Algemene informatie

Juist omdat de relatie met ouders op de basisschool heel sterk is, is het belangrijk om dit wederzijds goed te onderhouden en om blijvend samen te werken. Daarom informeren we ouders op verschillende manieren en hebben we verschillende gespreksmomenten in het schooljaar.

  • Leerkracht – ouder (-kind) gesprekken
    (in groep 678 zijn ook de kinderen bij de meeste gesprekken aanwezig)
  • Er is een nieuwsbrief
  • Via de app Parro krijgt u foto’s uit de klas, kunt u zich opgeven voor een activiteit of schrijft u zich in voor de gesprekken
  • Er is een medezeggenschapsraad
  • Er is een actieve ouderraad
  • We hebben een actuele website