Kober TSO & BSO

Buitenschoolse opvang Werveltuin

Raaimoeren 21
4824KA Breda
Tel. 06-20213685

e-mail buitenschoolse opvang (bso): werveltuinbso@kober.nl
e-mail overblijven: kbsdewerft_overblijven@inos.nl

Het team van KOBER buitenschoolse opvang ‘de Werveltuin’

Juf Marieke
Juf Mandy
Juf Kim
Juf Willemijn (stagiaire)

Over de Werveltuin

Buitenschoolse opvang (bso) Werveltuin is gehuisvest in basisschool de Werft. De basisruimte is een klaslokaal van de school die nu volledig ingericht is als bso ruimte. In de aangrenzende hal kan ook gespeeld worden en de speelzaal van de school mag ook gebruikt worden voor bewegingsactiviteiten. De grote buitenspeelplaats biedt volop ruimte voor rennen, klimmen, voetballen en fietsen.

Het aantal kinderen per dag varieert tussen de tien en veertig kinderen die worden begeleid door twee of drie pedagogisch medewerkers. De naam Werveltuin is gebaseerd op bewegen. Na een dag intensief en geconcentreerd werken op school mogen alle kinderen zich op de BSO lekker ontspannen en is er ruimte voor veel beweging.

De kinderen hebben ruime inspraak in wat ze aan activiteiten willen ondernemen. De tijd na school is voor hen ontspanning/vrije tijd, waarin ze (uiteraard binnen de regels en afspraken die er zijn) zelf mogen bepalen wat ze willen gaan doen. Er worden daarnaast activiteiten aangeboden waar ze vrijwillig aan mee kunnen doen. In de vakantie voegen wij samen met BSO Olympia, dit is afwisselend qua locatie. We proberen per schooljaar te wisselen. In de vakantie wordt een vakantieprogramma aangeboden met daarin ook een aantal uitstapjes. Ook hierin kunnen de kinderen meedenken en bij de aanschaf van speelgoed mogen wensen aangegeven worden.

Incidentele kinderopvang

Op Werveltuin is het mogelijk om kinderen op andere dan de vaste dagen incidenteel op te vangen. Ook is het mogelijk om alleen opvang tijdens schoolvakanties af te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de pedagogisch medewerksters, unitmanager of serviceteam 2. (076-5045605)

Openingstijden

Bso Werveltuin biedt de volgende opvangmogelijkheden:

  • Voorschoolse opvang; maandag t/m vrijdag vanaf 07:30
  • Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:30 tot 18:30
  • Tijdens studiedagen van de school van 07:30 tot 18:30
  • In de vakanties van 07:30 tot 18:30

Incidenteel is het mogelijk dat de vakantieopvang opvang zal plaatsvinden op bso Olympia (kindcentrum Olympia). Mocht u op woensdagmiddag opvang nodig hebben, dan kunnen we samen kijken naar een oplossing.

Overblijven

In de middagpauze eten de kinderen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Kober. Als de kinderen klaar zijn met eten, en het is mooi en droog weer, dan spelen we lekker buiten. Als het regent blijven we binnen en kijken we rustig een filmpje of spelen een spelletje. Het schoolplein is tijdens het overblijven nog niet toegankelijk voor kinderen die niet bij de overblijf zijn geweest. Als om 13:20 de schoolbel gaat, gaan alle kinderen naar de klas.

Wilt u zich aanmelden voor de overblijf?
klik dan op deze link: kober.flexkids.nl/aanvraag