Tijden / vrije dagen

De inloop

 • Alle groepen hebben ’s ochtends een inloop van 08:30 – 08:45 en ’s middags van 13.20 tot 13.30 uur
 • Iedere groep maakt gebruik van de toegewezen ingang/uitgang
 • Wij vertrouwen op een grote mate van zelfstandigheid en dat kinderen uit groep 5 tot en met 8 zelfstandig naar school toe komen

Begintijd en eindtijd van school

De lessen beginnen in de ochtend om 08.45 uur en in de middag om 13.30 uur. Er klinkt een bel voor de inloop, het starten van de les en natuurlijk als de dag klaar is voor de kinderen. Na afloop van de schooldag komen de kinderen zelf naar buiten toe. Mocht u iets willen doorgeven aan de leerkracht, schrijf een briefje, stuur een e-mail of bel even buiten de lestijden.

Ochtend
Middag

Maandag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Dinsdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Woensdag

8.45 uur – 12.15 uur

Donderdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Vrijdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Vrije dagen en vakanties in schooljaar 2020-2021

 • Studiedag 25 september 2020
 • Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2020
 • Studiedag 26 oktober 2020
 • Vrije dag 27 november
 • Kerstvakantie 18 december 2020 vanaf 12:15 (!) t/m 3 januari 2021
 • Studiedag 3 februari 2021
 • Carnavalsvakantie 12 februari vanaf 12:15 (!) t/m 21 februari 2021
 • Studiedag 19 maart 2021
 • Goede vrijdag 2 april 2021
 • Tweede Paasdag 5 april 2021
 • Koningsdag 27 april 2021
 • Meivakantie 01 mei t/m 16 mei 2021
 • Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
 • Juniweek 26 juni t/m 4 juli 2021
 • Calamiteitendag 1 23 juli 2021 (= vrij, tenzij)
 • Zomervakantie 24 juli 2021 t/m 4 september 2021