Onze school

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek. Dit betekent ook dat kinderen soms net even een andere route moeten afleggen om hun doelen te kunnen behalen. Alle kinderen die op De Werft aanwezig zijn, kunnen daar samen opgroeien en indien nodig ‘binnen de muren’ in een vroeg stadium de juiste ondersteuning krijgen. Wij gaan uit van drie kernbegrippen: competentie, autonomie en relatie en zorgen ervoor dat kinderen zin hebben in school. Het in ons doel een op het kind toegesneden aanpak aan te bieden en alleen als dit echt niet mogelijk is, is er gerichte doorverwijzing naar een passend zorgaanbod (thuis nabij, tenzij…).

1-zorgroute

Kbs de Werft is reeds enkele jaren geleden gestart met het volgen en begeleiden van de kinderen via de zogenaamde ‘1-zorgroute’. Deze 1-zorgroute gaat ervan uit dat elk kind behoefte heeft aan zorg, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Alle kinderen uit een groep worden daarom opgenomen in een groepsoverzicht. In het groepsplan worden de kinderen gegroepeerd naar hun onderwijsbehoeften. In het groepsplan worden concrete doelstellingen geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden en beschrijven we de manier waarop we dat doen.