Groepsinformatie

Onderstaande informatie geldt voor álle groepen, aangevuld met de specifieke informatie per groep. Voor specifieke informatie voor de groepen klikt u op onderstaande links (pdf bestanden):

De groepsinformatie voor het huidige schooljaar 2018-2019:

informatie groep 1-2 aug 2018

informatie groep 3 aug 2018

informatie groep 4 aug 2018

informatie groep 5 aug 2018

informatie groep 6 aug 2018

informatie groep 7 aug 2018

Informatie groep 8 aug 2018

Algemeen Schooljaar 2018-2019

Binnen komen

’s Ochtends als de school begint trachten we al rust en structuur binnen de school te brengen, vandaar onderstaande afspraken:

 • Vóór schooltijd verzamelen ouders en kinderen zich op de speelplaats.
 • Kinderen hebben vrije doorgang nodig om hun fiets in het fietsenrek te plaatsen, en de leerkrachten ruimte te geven om de deuren open te doen.
 • Om 8.30 u. gaat de toegangsdeur voor de groepen 1-2 en 3 open en mogen deze kinderen naar binnen. De juffen wachten hen op in de klas en zij mogen een “inloopwerkje” gaan doen. De inloop is tot 8.45 u.
 • Ouders van de kinderen van groep 1 mogen meelopen tot aan de deur van de klas. De ouders van de kinderen van groep 2 en 3 nemen afscheid bij de kapstok. Deze kinderen  lopen zelfstandig naar de klas.
 • Kinderen van de groepen 4 en hoger blijven buiten, er is vanaf 8.30 u. op beide speelplaatsen toezicht door de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8. Deze kinderen gaan dus niet mee naar binnen om een kind naar groep 1-2 of 3 te brengen.
 • Bij de eerste bel om 8.40 u. komen de kinderen van de groepen 4 op het schoolplein bij de leerkracht staan. Zij gaan vervolgens onder begeleiding van hun eigen leerkracht rustig en zelfstandig naar hun eigen klas. De groepen 5 t/m 8 stellen zich op in de vakken op de bovenbouwspeelplaats.
 • Als u als ouder een belangrijke mededeling heeft voor de juf of meneer van de groepen 4 t/m 8, kunt u deze vanaf 8.30 u. buiten even spreken. Als het meer tijd kost kunt u een afspraak maken.
 • Bij heel slecht weer gaan voor alle kinderen de deuren om 8.30 u. open. Er klinkt dan een apart belsignaal.
 • De kinderen dienen bij het tweede belsignaal in de klas te zijn.
 • ’s Middags is er géén inloopmoment, maar zijn de tijden zoals hieronder aangegeven.
 • Wij vragen u om ook ’s middags uw kind zelfstandig naar de klas te laten gaan, tenzij hij/zij pas op school is.

Als de school uitgaat

Ten aanzien van het ophalen van uw kinderen in de groepen 1 t/m 3 om 12.15 en 15.30 uur, om achter de gekleurde lijn op de scheiding van het voetpad en de speelplaats te wachten. De leerkrachten brengen de kinderen tot aan de speelplaats naar buiten en  hebben zo een goed overzicht bij het overdragen en naar buiten brengen van uw kinderen.

U kunt met uw kind een vaste plaats afspreken. Wij leren de kinderen naar de juf terug te komen als ze hun ouders / oppas niet zien. Zou u dit thuis ook nog willen vertellen aan uw kind?

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Schooltijden

’s morgens

8.45 tot 12.15 uur (eerste belsignaal is om 8.40 uur)

’s middags

13.30 tot 15.30 uur (eerste belsignaal is om 13.25 uur)

woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

Luizentassen

Iedere klas heeft een eigen kapstok, met daaraan luizentassen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen luizentas met naam, waarin de jas kan worden gedaan. Dassen, wanten en mutsen kunnen ook in deze luizentas om zoekraken (zoveel mogelijk) te vermijden. De luizentassen behoeven niet te worden aangeschaft, maar krijgen de kinderen aan het begin van het schoolloopbaan via de school.

In de school

In de garderobe en de hallen verzoeken we rustig te zijn. Vooral de nieuwe kinderen vinden het in het begin fijn om samen met vader of moeder naar binnen te gaan. Als de kinderen eenmaal gewend zijn, zien we graag dat ze alleen naar binnen komen. In het belang van uw kind is het beter om het afscheid nemen kort te houden. Omdat de gangpaden niet zo breed zijn is het niet handig als er ook kinderwagens mee naar binnen gaan. Honden mogen niet in school, omdat er kinderen allergisch zijn.

Op tijd in de klas

Probeert u a.u.b. zoveel mogelijk te voorkomen dat uw kind te laat is. Het is heel storend als kinderen nog binnenkomen als we al met de les bezig zijn. Daarbij lezen de kinderen vanaf 8.45 uur in duo’s. Dan is het wel zo prettig als het ‘leesmaatje’ ook op tijd op school is.

Ontvangst in de klas

De kinderen kunnen in de klas nog even praten met de leerkracht of klasgenoten, tot de tweede bel gaat. Om kwart voor negen en halftwee gaat die tweede bel en gaan de deuren dicht. De juf of meneer controleert of alle kinderen op school zijn en de afwezige kinderen worden genoteerd. Het is belangrijk dat u uw kind vóór aanvang van de school afmeldt als hij of zij ziek is of om een andere reden niet op school kan komen. Indien uw kind zonder bericht afwezig is zal er vanuit school contact met de ouder(s) / verzorgers gezocht worden.

Speelgoed meenemen naar school?

Op maandagochtend mogen de kinderen t/m groep 3 iets bijzonders laten zien op school en er dan over vertellen. Op de andere dagen mogen de kinderen géén speelgoed meenemen. Dit om zoekraken of beschadigen te voorkomen. Het kan zijn dat er op andere dagen juist gevraagd wordt of kinderen over een bepaald onderwerp iets mee willen nemen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u speciaal daarvoor iets gaat kopen. Schrijf a.u.b. altijd de naam van uw kind op datgene wat hij/zij meeneemt.
Materiaal om tijdens het buitenspelen te gebruiken (elastiek, springtouw, knikkers e.d.) mag natuurlijk wel. Rolschaatsen, stepjes en skates NIET.

Steppen, sleeeën, skateboards, rolschaatsten en dergelijke mogen niet in de school worden geplaatst. Deze kunt u  op eigen verantwoording bij de toegang buiten onder de overkapping plaatsen.

Lichamelijke oefening

Iedere groep heeft zijn eigen gym- en buitenspeeltijden. In de specifieke groepsinformatie wordt daar verder op ingegaan. U kunt de tijden ook terugvinden op de schoolkalender.

Fruit eten

Van al dat spelen en leren krijg je natuurlijk honger. We zien dat het een goede gewoonte is geworden om kinderen fruit en groenten te laten eten tijdens de ochtendpauzes. We willen als team u het advies geven om uw kind(eren) voor deze pauzes groenten of fruit (niet teveel) mee te geven en eventueel wat te drinken ( het liefst in een goed af te sluiten beker). Geen koeken, geen brood, geen snoep, want het eten van “gruiten” (groente en fruit) heeft zijn voordeel aangetoond. Het is in het belang van uw kind(eren)

Merken

Spullen van een naam voorzien voorkomt vaak veel gezoek. Dit geldt o.a. voor gymspullen, handdoeken, regenkleding, laarzen,jassen, dassen, wanten/handschoenen, broodtrommeltjes en vooral ook fruitbakjes. Terugbezorgen van spullen gaat gemakkelijker als u behalve de voornaam ook de achternaam en de groep vermeldt

Gevonden voorwerpen

In de garderobehal van zowel de onder- als de bovenbouw staat een zwarte ladekast met gevonden voorwerpen. Hierin kunt u wellicht door uw kind zoekgeraakte spullen terugvinden.

Verjaardagen

Als uw kind bijna jarig is, kunt u het best even van te voren met de juf of meneer overleggen wanneer uw kind zijn / haar verjaardag viert. Ook kan hij of zij u vertellen over de allergieën van de andere kinderen. Bij de jongste groepen bent u van harte welkom om dit in overleg mee te vieren. Als traktatie is het verzoek om ook hiervoor ietste verzorgen dat redelijk gezond is. Het hoeft allicht echt niet veel te zijn, het gaat omhet ‘feestidee’. In de pauze of na schooltijd mogen de kinderen samen met een vriend(je) of vriendin(netje) langs de andere leerkrachten en de directeur meneer Ger Aarts, van wie ze een allicht een mooie sticker of feestgroet krijgen.

Het leerlingvolgsysteem (L.O.V.S.)

De ontwikkeling van uw kind wordt geregistreerd in het Leerling Volg Systeem.Dit is een observatie-instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van het kind kan worden gevolgd. De leraren verzamelen 2 keer per schooljaar gegevens en registreren een aantal specifieke aspecten van ontwikkeling, welke per groep worden beschreven.

Stagiair(e)s

Onze school werkt met stagiair(e)s die de leerkracht bijstaan tijdens de lessen en activiteiten en daarbij zelf ook de benodigde ervaring opdoen voor hun eventuele toekomst in het onderwijs. Vanzelfsprekend zijn wij kritisch op hun werkzaamheden op onze school.

Ouderhulp

Ouderhulp is onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd. Wij denken aan de leuke sportdagen, excursies, creamiddagen, spelletjesmiddagen, knutselmiddagen, het vervoer, het wekelijkse computeruurtje, de schoolbibliotheek, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad enz… De klassenouders ondersteunen de leerkrachten bij o.a. het vinden van de benodigde hulp. Ook uw kind waardeert het zeer als vader of moeder eens op school komt helpen. Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Op stap!:

Tijdens het schooljaar gaan we regelmatig met de kinderen op stap. Meestal hebben we daar hulp van u als ouders bij nodig. We gaan er uiteraard vanuit dat u, als u zich opgeeft, beschikt over een goedgekeurde, verzekerde auto. Ook willen wij dat de kinderen in de gordels vervoerd worden… vooral voor de veiligheid van de kinderen! De school beschikt over extra stoelverhogers voor de kinderen die wettelijk verplicht zijn op een dergelijk zitje plaats te nemen (kinderen tot en met 1.35 m).

Schoolreisje

Aan het eind van het schooljaar maken de kinderen een educatief schoolreisje (excursie). Bij de kleuters (groepen 1 en 2) is het zo dat als de ene groep schoolreisje heeft, de andere groep vrij is. Deze dagen staan op de kalender vermeld.

Bijzonderheden

Als uw kind allergisch is of er is informatie die van belang is voor een goede ontwikkeling van uw kind, wilt u dit dan melden aan de juf of meneer. Voor de leerkrachten van de jongste groepen is het prettig om de verslagen van de peuterspeelzaal in te mogen zien als het kind naar school komt. Ook is het handig dat er een tweede telefoonnummer op school aanwezig is, zodat we kunnen bellen als er iets bijzonders aan de hand is met uw kind. Deze formulieren worden u bij aanmeldingen bij de start van het schooljaar aangeboden om in te vullen. Verder is het voor de leerkracht fijn om te weten op welke dagen uw kind overblijft en wanneer het naar de oppas of naschoolse opvang gaat. Het is handig voor ons als u dit op een briefje schrijft en eventuele wijzigingen en telefoonnummers steeds doorgeeft.

Voor de jarige ouders en opa`s en oma`s mogen de jongste kinderen iets maken. Voor de data van deze verjaardagen is er een formulier voorhanden welke aan het begin van het schooljaar of bij aanmelding verstrekt wordt met het verzoek om deze in te vullen.

Overblijven

Er is op school gelegenheid voor de kinderen om over te blijven. Dit wordt geregeld door KOBER kinderlunch. Indien u wenst dat uw kind overblijft op school dan kunt u bij de coördinatrice (mevr. Solange Martina) een aanmeldings-formulier halen. Ieder kind kan ook incidenteel overblijven. Een telefonische melding (06-20213685) of een e-mail (kbsdewerft_overblijven@inos.nl) is dan voldoende. Klik hier voor meer informatie.

Voor- en naschoolse opvang

Ook kunt u van de voor –en naschoolse opvang van de Kober Groep op onze school gebruik maken. Informatie hieromtrent kunt u ook opvragen via Solange Martina of via een berichtje naar werveltuin@kober.nl.

Klik hier voor meer informatie