Onze merkwaarden

Waar staan we voor.

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat doe je het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. Juist daarom willen we onze kinderen op school het gevoel van een veilig thuis geven. Ook de naam van de school, een gebied rondom het huis, refereert aan deze huiselijke omgeving. Ons missionstatement is dan ook:

“De Werft: Daar voel je je thuis!”

Met onze 5 merkwaarden (TOOOS) geven we invulling aan Thuis op school, Ontdekkend leren, Onderwijs op maat, Open en Structuur. Hiermee beschrijven we hoe we onze missie combineren met ons onderwijs en waar we als school voor staan.

Thuis op school

Je brengt in je jonge leven heel veel tijd door op school. Het is daarom belangrijk dat je je daar veilig, vertrouwd en prettig voelt. Op onze school voel je de sfeer van een ‘warm thuis’. Alle groepen zijn ondergebracht in één gebouw waar iedereen elkaar kent. Ouders zijn nauw bij de school betrokken.

Kinderen, ouders en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Iedereen mag zichzelf zijn en respecteert onze huisregels.

Ontdekkend leren

Met thematisch werken en het aanleren van de vaardigheden van de 21-ste eeuw dagen we de kinderen uit tot ontdekkend leren. Het zelfstandig werken en coöperatief leren worden gestimuleerd. Daarbij wordt rekening gehouden met eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften en meervoudige intelligentie. Met onze Ontdekkluis hebben we een ruimte met bibliotheek, documentatiecentrum, kieskasten, keuken en techniekhoek ter beschikking waar we de disciplines van het ontdekkend leren kunnen oefenen.

Onderwijs op maat

Met moderne leermiddelen en de nieuwste leermethoden zorgen we voor een optimale uitvoering van adaptief onderwijs. In de groepen wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod en de 1-zorgroute, waarbij met een ‘drie-stromen-beleid’, gericht op kinderen met veel zorg, reguliere aandacht en kinderen die veel zelfstandigheid tonen het onderwijs op niveau wordt aangeboden.

Middels leerlingvolgsystemen worden de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart gebracht.

Het team heeft ruime ervaring met onderwijs op maat voor zorgleerlingen en leerlingen met een arrangement.

Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond. Maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, kinderen en personeel. We zijn bereid relaties aan te gaan met externe instanties om een totaal aanbod van onderwijs en opvang te realiseren.

Onze open speelplaatsen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de buurt.

Structuur

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij de nodige structuur die ieder kind, ouder en medewerker ten goede komt. Met discipline en consequent handelen proberen we deze structuur te waarborgen. Voor alle leerjaren gelden dezelfde schooltijden en vrije dagen.