Onze merkwaarden

Waar staan we voor?

Ieder kind heeft het recht om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat doe je het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt.

De Werft: “Daar voel je je thuis!”

Met onze merkwaarden Thuis op school, Ontdekkend leren, Onderwijs op maat, Open en Structuur geven we invulling aan ons onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. De merkwaarden beschrijven hoe onze visie in de praktijk terug te zien is en waar De Werft voor staat.

  • Thuis op school

Je brengt in je jonge leven heel veel tijd door op school. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich thuis voelen, dat ze vertrouwen hebben in zichzelf, elkaar en in het team van De Werft.

  • Ontdekkend leren

Met thema’s en aandacht voor 21st Century Skills dagen we de kinderen via ontdekkend leren uit. Zo proberen we de kinderen telkens te prikkelen in hun fantasie en beleving, zodat ze weer een stap verder komen in hun ontwikkeling. Niet alle lessen gaan op deze manier, soms is het ook een kwestie van luisteren naar mooie verhalen van de leerkracht of gewoon een rijtje met sommen maken. We proberen hier telkens weer een juiste balans in te vinden. Kinderen gaan in alle groepen ook zelfstandig aan het werk. Hierbij gebruiken we verschillende werkvormen om hen te laten ontdekken hoe je je werk zelfstandig of juist soms samen aan kunt pakken. Bij de invulling van ontdekkend leren houden we ook rekening met eigen interesses, niveauverschillen, onderwijsbehoeften.

  • Onderwijs op maat

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich vooral ontwikkelen ten opzichte van zichzelf. Hierbij houden wij rekening met onder andere leerstrategieën, tempo en talentontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen, maar we gaan zeker niet voorbij aan het opdoen van succeservaringen.
We werken op De Werft met methodes die differentiatie binnen een groep mogelijk maken. De basisvakken worden dan ook op minimaal drie niveaus aangeboden. Wanneer er buiten deze drie niveaus nog een (extra) ondersteuningsvraag blijft bestaan, verkennen we in overleg met intern begeleider de interventie-mogelijkheden die we eventueel buiten de klas kunnen bieden. Goed contact tussen ouders en school is hier een belangrijke factor bij. We hebben  dit schooljaar bijvoorbeeld een ‘Groep 9’ (plusklas) en een ‘Onderstebovenklas’ (voor leerlingen met een arrangement).

  • Open

Onze school heeft een open karakter. Open in de betekenis van open staan voor ieders mening en culturele en religieuze achtergrond, maar ook open in de zin van uitnodigend, laagdrempelig en gastvrij. We stimuleren een open houding tussen ouders, leerlingen en medewerkers.

  • Structuur

Door middel van duidelijke regels en afspraken bieden wij structuur voor de kinderen (en hun ouders). Met regelmaatrust in de school en consequent handelen zorgen we ervoor dat kinderen, ouders en het team weten wat er verwacht wordt en waar iedereen op kan rekenen.