Klassenouders

Klassenouder… een klasse ouder!

De leerkrachten van onze school hebben reeds enige jaren ondersteuning van klassenouders. Dit tot grote tevredenheid van beiden.

De klassenouder is ouder van een kind uit de betreffende klas. De klassenouder ondersteunt de leerkracht met organisatorische zaken zoals:

  • het regelen van vervoer voor excursies, Bisk-uitvoeringen, Filmfan, bibliotheekbezoek, scholen van Voortgezet Onderwijs etc.
  • (indien gewenst) andere ouders betrekken bij activiteiten (knutselen, versieren klas, schoonmaak klas etc.)
  • aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bijv. bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen).
  • overleg over thema’s die in de groep aan de orde komen en hier bijvoorbeeld materialen voor verzamelen ter versiering, aanvulling etc.
  • (indien gewenst) verjaardag van de leerkracht organiseren.

De klassenouder en de leerkracht overleggen aan het begin van het schooljaar over de activiteiten en stellen een actiepunten- en activiteitenlijst samen. Bij elke klas hangt een foto met naam van de klassenouder(s).

De hulp van de klassenouder wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme. Zij helpen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of de directie. Zij behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten waarbij hulp geboden wordt. De school is verzekerd voor hulpouders in geval van wettelijke aansprakelijkheid of ongevallen. Integriteit staat ook ten alle tijden bovenaan.

Een klassenouder gaat niet automatisch mee over naar een volgende groep. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt iedere ouder de gelegenheid zich aan te melden als klassenouder en worden de aanmeldingen opnieuw bekeken.

De ervaringen op onze school met klassenouders zijn zeer goed. Wij zijn deze ouders dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage aan het reilen en zeilen binnen de betreffende groepen en onze school.

Om tot goede en duidelijke afspraken te komen is er een protocol opgesteld.