Kriebelcontrole

De kriebelouders van Kbs De Werft

Op onze school dragen de ‘kriebelouders’ zorg voor de controle op hoofdluizen’, meestal na vakantieperiodes. De kinderen maken gebruik van een eigen luizentas welke ter beschikking worden gesteld door de Oudervereniging.
De kriebelcontrole vindt meestal plaats in de week na een schoolvakantie. In overleg wordt bepaald op welke dag de controle plaatsvindt. Uw hulp bij de controle is altijd van harte welkom. Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie of de conciërge.

Voor de bestrijding van hoofdluis is een duidelijke beschrijving met filmpje te vinden op de website van het RIVM.