Ontdekkluis Ouders

ontdekluis

Twee keer per week brengen alle kinderen een bezoek aan de ontdekkluis. Bij de activiteiten in de ontdekkluis hebben vooral de jongere kinderen, maar net zo goed de oudere kinderen , enig toezicht en begeleiding nodig. Hulp met het ontdekkend leren op de computers, spelletjes, bouwwerkjes of koken. Hulp bij het leren zelfstandig te werken.
Wij zijn zeer blij met de wekelijkse hulp van deze ouders die de diverse groepen willen begeleiden. Zonder deze extra handen en ogen zouden deze activiteiten niet zomaar kunnen worden uitgevoerd.

We kunnen altijd ouderhulp gebruiken. De hulp kan variëren van het assisteren bij het koken, het begeleiden met de computers, het werken in de techniekhoek en het meespelen van (gezelschaps)spelen. Mocht u hiertoe bereid zijn dan kunt u dit

altijd aangeven bij de leerkracht van uw kind. Hulp van opa’s en oma’s is ook altijd van harte welkom!