Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) van de Werft ondersteunt het team met o.a. aankleding van de school tijdens themamaanden en activiteiten in en rondom de school. Zij werkt samen met het team en spreekt regelmatig de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden door. De belangen van de kinderen staan hierbij altijd voorop. De OR beheert de ouderbijdrage, waarover u hieronder meer kunt lezen. De OR kent een reglement.
Daarnaast verzorgt de OR onder meer het gewaardeerde kopje koffie tijdens de ouderavonden, cadeautjes voor het Sinterklaasfeest, bijdrage aan het Kerstdiner en het Carnavalsgebeuren, het afscheid van de groepen 8 enz.
De OR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderdata vindt u in de schoolkalender.

De Ouderraad heeft werkgroepen gevormd voor de volgende activiteiten:

Werkgroep
Taak

Lief en leed

Gepaste aandacht voor lief en leed bij personeelsleden, kinderen en ouders van de Werft.

Sinterklaas

De OR zorgt ervoor dat de Sint De Werft kan bezoeken en dat alle kinderen een cadeautje krijgen.

Kerst

Een bijdrage leveren aan de kerstviering op de Werft.

Natje – droogje

Het verzorgen van traktaties tijdens diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Carnaval, Kerst en het verzorgen van vervangende versnaperingen voor kinderen met dieet of allergie tijdens activiteiten.

Verkeers werkgroep

Contacten onderhouden met betrokken instanties om ideeën op te doen om de veiligheid rond school te verbeteren en daar ook verbeteringen in aan te brengen.

PR (public relations)

De nodige reclame maken voor de Werft en duidelijk te maken waar de Werft voor staat.

Speelplaats

Het controleren op veiligheid van school(plein) en speeltoestellen.

Sfeergroep

De school d.m.v. versiering in sfeer brengen naar het geldende thema, seizoen of activiteit.

Regelt de Ouderraad alles zelf?

Veel wel, maar we kunnen altijd hulp van andere ouders gebruiken. De werkgroepen coördineren de taken in overleg met het team van de Werft, waarna hulp aan ouders wordt gevraagd om samen de taken ook uit te voeren. Denk hierbij aan  de school te versieren voor de komst van de Sint of de Kerstviering of het uitzetten van en het bemannen van posten op een verkeersroute voor de bovenbouw.

Dit bedrag besteedt de oudervereniging aan de kosten voor ondersteunende activiteiten, zoals bijvoorbeeld tijdens het Sinterklaasfeest, Kerstmis, sportdagen, Moederdag, Vaderdag, Pasen, enz. De Ouderraad stelt hiervoor jaarlijks een begroting en een financieel jaarverslag op, die tijdens hun Algemene Ledenvergadering met aanwezige ouders worden besproken en goedgekeurd.

Door het overmaken van uw bijdrage is de Ouderraad in staat alle activiteiten voor uw kind(eren) op een goede en prettige manier te blijven ondersteunen.

Wat wordt er nu eigenlijk betaald uit de ouderbijdrage?

Van onze zeer deskundige penningmeester krijgen we iedere vergadering een financieel overzicht. Vaste posten daarop zijn:

  • Lekkernijen en drinken bij schoolfeesten, Kerst, Carnaval, Pasen, sportdag enz.
  • Cadeautjes voor alle kinderen met Sinterklaas
  • Aandacht voor langdurig zieken of bij overlijden
  • Koffie voor alle ouders die helpen bij activiteiten, tijdens rapportbesprekingen of poetsavonden
  • Afscheidscadeau voor groep 8
  • Speciale uitgaven zoals luizenzakken, shirtjes voor de voetbalteams…enz…
  • Maar ook kopieerkosten, inpakpapier, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, enz, enz

Wat kunt ú doen?

De Ouderraad is zeer actief voor onze school! Wij bedanken dan ook bij voorbaat alle leden en ouders die steeds weer voor onze school klaar staan met versieren, vervoer, computerles en allerhande hulp.

Neem voor meer info contact op met de voorzitter van de OR (Chantal Oosterbaan).

U bent van harte welkom!