Praktische info

Wij vinden een goede communicatie tussen ouders en school ontzettend belangrijk. Wij trachten dit op verschillende wijzen te realiseren. Middelen daarvoor zijn:

  • de ouders in staat te stellen zich uitgebreid te laten informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren) tijdens de ouderavonden;
  • het verspreiden van de nieuwsbrief en informatie via e-mail;
  • de vergaderingen van de medezeggenschapsraad;
  • de vergaderingen van de oudervereniging en de algemene ledenvergadering;
  • deze website, waarop u de belangrijkste informatie vindt omtrent het reilen en zeilen op onze school;

In het menu hiernaast kunt u een snelle keuze maken.