Praktische info

Wij vinden goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. Wij proberen dat op verschillende manier voor elkaar te krijgen:

  • via goede gesprekken o.a. tijdens de ouderavonden
    (Oh-ja: in groep 678 zijn ook de kinderen bij de meeste gesprekken aanwezig)
  • via een nieuwsbrief en andere info via e-mail of via de app Parro
  • via de app Parro krijgt u foto’s uit de klas, kunt u zich opgeven voor een activiteit of schrijft u zich in voor de gesprekken
  • er zijn vergaderingen van de medezeggenschapsraad
  • er zijn vergaderingen van de oudervereniging en de algemene ledenvergadering
  • via deze website, waarop u de belangrijkste informatie vindt over het reilen en zeilen op onze school

In het menu hiernaast kunt u een snelle keuze maken.