Kober TSO & BSO

Buitenschoolse opvang Werveltuin

Raaimoeren 21
4824KA Breda
Tel. 06-20213685

e-mail buitenschoolse opvang (bso): werveltuinbso@kober.nl
e-mail overblijven: kbsdewerft_overblijven@inos.nl

Het team van KOBER buitenschoolse opvang ‘de Werveltuin’

  • Juf Mandy
  • Juf Freeke
  • Juf Marieke
  • Juf Sabine

Over de Werveltuin

Buitenschoolse opvang (bso) Werveltuin is gehuisvest in basisschool de Werft. De basisruimte is een klaslokaal van de school die nu volledig ingericht is als bso ruimte. In de aangrenzende hal kan ook gespeeld worden en de speelzaal van de school mag ook gebruikt worden voor bewegingsactiviteiten. De grote buitenspeelplaats biedt volop ruimte voor rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Tevens wordt er een volkstuin gehuurd waarin de kinderen de natuur van dichtbij kunnen ontdekken en beleven.

Het aantal kinderen per dag varieert tussen de tien en dertig kinderen die worden begeleid door twee of drie pedagogisch medewerkers. De naam Werveltuin is gebaseerd op bewegen. Na een dag intensief en geconcentreerd werken op school mogen alle kinderen zich op de bso lekker ontspannen en is er ruimte voor veel beweging.

De kinderen hebben ruime inspraak in wat ze aan activiteiten willen ondernemen. De tijd na school is voor hen ontspanning/vrije tijd, waarin ze (uiteraard binnen de regels en afspraken die er zijn) zelf mogen bepalen wat ze willen gaan doen. Er worden daarnaast activiteiten aangeboden waar ze vrijwillig aan mee kunnen doen. Wij werken vanuit een hoofdthema met elke maand een ander subthema. Bijvoorbeeld spel- en sportworkshops, dans- of djembé les. In de vakantie wordt een vakantieprogramma aangeboden met daarin ook een aantal uitstapjes. Ook hierin kunnen de kinderen meedenken en bij de aanschaf van speelgoed mogen wensen aangegeven worden.

Incidentele kinderopvang

Op Werveltuin is het mogelijk om kinderen op andere dan de vaste dagen incidenteel op te vangen. Ook is het mogelijk om alleen opvang tijdens schoolvakanties af te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de unitmanager of serviceteam 2.

Openingstijden

Bso Werveltuin biedt de volgende opvangmogelijkheden:

  • Voorschoolse opvang van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 09.00 uur.
  • Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 18.30 uur en op woensdag van 12.00 tot 18.30 uur

Incidenteel is het mogelijk dat de opvang zal plaatsvinden op bso Wiebeltuin (Wandelakker 60) of bso Olympia (kindcentrum Olympia). De kinderen lopen dan samen met een van de teamleden / leiders van KOBER buitenschoolse opvang, naar een van deze locaties.

  • Tijdens adv en studiedagen van de school van 07.30 tot 18.30 uur.
  • In de vakanties van 07.30 tot 18.30 uur.

Activiteiten oudercommissie

Bso Werveltuin heeft een eigen oudercommissie (OC). Deze OC is zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de bso. Als vertegenwoordiging van de ouders denkt de oudercommissie mee over de ontwikkelingen binnen Kober kindercentra in het algemeen en binnen de eigen unit in het bijzonder. De OC vergadert eens per zes weken en organiseert o.a. thema-avonden en bijeenkomsten om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Heeft u vragen en / of opmerkingen, wilt u meer informatie, een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen of lid worden? Mail dan naar ocwerveltuin@kober.nl