Nieuwsbrieven

Schooljaar 2019-2020

Nieuwsbrief 5 – december 2019

Inhoud: Vervanging voor leerkrachten, Kober overblijf, Kerstviering

Nieuwsbrief  4 – november 2019

Inhoud: Sinterklaas op De Werft, Sociale veiligheid-coördinatoren en vertrouwenspersoon, nieuws vanuit de buitenschoolse opvang

Nieuwsbrief 3 – oktober 2019

Inhoud: Staking 6 november,  dankzij u, Halloweentocht, kinderkunst, informatie sponsorloop 2020

Nieuwsbrief 2 – september 2019

Inhoud: Medezeggenschapsraad, kunst en cultuur, Fluorfeest, Halloweentocht, Nieuws vanuit de groepen, Nieuws vanuit de Werveltuin

Nieuwsbrief 1 – Augustus 2019

Inhoud: correctie op groepsverdeling schooljaar 2019-2020, stemming Medezeggenschaps Raad (MR), Ouderportaal, Nieuws vanuit de Werveltuin

Bijlage: Ouderavond_Meer en hoogbegaafheid INOS – 23 september 2019