Nieuwsbrieven

Schooljaar 2019-2020

Naar school vanaf 11 mei 

Inhoud: ‘spelregels’ met betrekking tot het openen van onze school per 11 mei aanstaande.

Brief vanuit het College van bestuur van INOS mbt het herstarten van de scholen.
Nieuwsbrief 9 – april 2020

Inhoud: Stand van zaken omtrent Corona, Opsteker voor alle ouders namens het gehele team

Nieuwsbrief 8 – maart 2020

Inhoud: Helpt u ook mee het fotoalbum ‘Afstandswerken’ te vullen?

Nieuwsbrief 7 – februari 2020

Inhoud: Schoolapp Parro, Juffendag groepen 1-2, vanuit de Ouderraad, vanuit de werveltuin, waterplezier

Nieuwsbrief 6 – januari 2020

Inhoud: Vanuit de directie, voorstellen van ‘inval collega’s’, aanmelden peuters, namens de peutertuin, Het jeugdgevolg van Kielegat

Nieuwsbrief 5 – december 2019

Inhoud: Vervanging voor leerkrachten, Kober overblijf, Kerstviering

Nieuwsbrief  4 – november 2019

Inhoud: Sinterklaas op De Werft, Sociale veiligheid-coördinatoren en vertrouwenspersoon, nieuws vanuit de buitenschoolse opvang

Nieuwsbrief 3 – oktober 2019

Inhoud: Staking 6 november,  dankzij u, Halloweentocht, kinderkunst, informatie sponsorloop 2020

Nieuwsbrief 2 – september 2019

Inhoud: Medezeggenschapsraad, kunst en cultuur, Fluorfeest, Halloweentocht, Nieuws vanuit de groepen, Nieuws vanuit de Werveltuin

Nieuwsbrief 1 – Augustus 2019

Inhoud: correctie op groepsverdeling schooljaar 2019-2020, stemming Medezeggenschaps Raad (MR), Ouderportaal, Nieuws vanuit de Werveltuin

Bijlage: Ouderavond_Meer en hoogbegaafheid INOS – 23 september 2019