Nieuwsbrieven

Schooljaar 2019-2020

Nieuwsbrief 1 – Augustus 2019

Inhoud: correctie op groepsverdeling schooljaar 2019-2020, stemming Medezeggenschaps Raad (MR), Ouderportaal, Nieuws vanuit de Werveltuin

Bijlage: Ouderavond_Meer en hoogbegaafheid INOS – 23 september 2019


Schooljaar 2018-2019

Nieuwsbrief 13 – juni/juli 2019

Inhoud: Plusklas, Ouderraad, indeling nieuwe schooljaar, Peutertuin, Wie?Wat?Werftknetter!

Bijlagen: Evaluatie plusklas 2018 2019, Update Hulphond Elton


Nieuwsbrief 12 – mei 2019

Inhoud: terugblik activiteiten, tevredenheidsonderzoek, MR-verkiezing, dode hoek les, aanwezigheid school CJG-er


Nieuwsbrief 11 – april 2019

Inhoud: verlofaanvragen, tevredenheidsonderzoek, opbrengst sponsorloop, aanmelden van uw peuter, Nieuws vanuit Kober, aanwezigheid school CJG-er, Avondvierdaagse, Haagse Beemden Loop

Bijlage: extra brief ouders De Werft


Nieuwsbrief 10 – maart 2019

Inhoud: aanpak hoofdluis, Grote Rekendag, aanmelden Peuters, verkeersactie 15 en 30 km, nieuws vanuit verkeerswerkgroep, nieuws vanuit Kober: gezonde broodtrommel


Nieuwsbrief 09 – maart 2019

Inhoud: Voorstellen Martijn van Ooijen, Data aanwezigheid school CJG-er, Sportdag, scholenzonderzoek, voortgang plusklas, peuteropvang Werveltuin, nieuws vanuit C.V. De Werftknetters, Actieweek 11 t/m 15 maart.


Nieuwsbrief 08 – februari 2019

Inhoud: Oudergesprekken, aanmelden van uw Peuter, nieuws van C.V. De Werftknetters, nieuws vanuit BSO de Werveltuin


Nieuwsbrief 07 – januari 2019

Inhoud: aanmelden broertjes / zusjes, hoofdluis, geboortegeschenkjes, carnaval inschrijving + kleurplaat, cultuuractiviteiten, vanuit de ouderraad, CJG workshops voor kinderen, , Eerste communie, Vormsle.

Bijlage: Kindercultuurnacht


Nieuwsbrief 06 – december 2018

Inhoud: Workshops door ouders, aanpassing regels extra verlof, school CJG-er, Herhaling: kinderen groep 1 vrij, aanmelden voor optochten met C.V. De Werftknetters, Verkeersveiligheid rondom onze school, reserve kleding, vormsel 2019

Bijlage: toetsing verlofaanvragen inspectie


Nieuwsbrief 05 – november 2018

Inhoud: workshop door ouders, school CJG-er, aankomst Sinterklaas, mailverkeer ouders-leerkrachten, sieraden tijdens gymlessen, herhaling: kleuters groep 1 vrij, poortje onderbouw speelplaats – Brederoo college, Kober overblijfvrijliggers gevraagd, Vormsel 2019, Peuterkleuter viering

Bijlage: KERSTAVOND 2018 peuterkleuter viering


Nieuwsbrief 04 – november 2018

Inhoud: Passend onderwijs / Plusklas, Kinderboekenweek, Val-Op-Week, Verkeersshow, informatieavond mediawijsheid, ouderavonden groepen 1-2, verkeer rondom school, kinderen groep 1 vrij.


Nieuwsbrief 03 –  oktober 2018

Inhoud: Aanvullingen op de kalender, Fietsverlichtingscontrole, Oproep, Kinderboekenweek, Sparen voor de schoolbieb tijdens de Kinderboekenweek!, Info over de nieuwe Wie?Wat?Werftknetter!, Nieuws vanuit de Verkeerscommissie, Sponsorloop 19 april 2019, Eerste Communie 2019, Op tijd de deur uit (School CJG), Halloweentocht, Algemene ledenvergadering ouderraad en informatieavond mediawijsheid


Nieuwsbrief 02 –  september 2018

Inhoud: Nieuwe collega’s stellen zich voor, Schoolfotograaf, week van de pauzehap, Wie?Wat?Werftknetter! zoekt redactieleden, Vrijwillige ouderbijdrage, Sportkanjers, Peuteropvang en voorschool Werveltuin, Data School-CJG.

Bijlagen: JFSC Flyer Ondersteuning bij schoolkosten


Nieuwsbrief 01 – augustus 2018

Inhoud: Leerjaarinformatie, kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 8, computertafels, renovatie, school CJG.


Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbrief 09 – juli 2018

Inhoud: afsluiting schooljaar, wisselen van groepen, groepen in nieuwe schooljaar, afscheid meneer Toine, renovatie schoolgebouw (herhaling)


Nieuwsbrief 08 – juni 2018

Inhoud: Afscheid collega’s, Renovatie schoolgebouw in zomervakantie


Nieuwsbrief 07 – mei 2018

Inhoud: Groepsverdeling schooljaar 2018-2019, School CJG-er, Feestweek, MR verkiezing, Gevonden voorwerpen, Sportkleding van De Werft, Vanuit de verkeerswerkgroep, Fietsen in de fietsenstalling, Cito-eindtoets en plaatsing leerlingen


Extra nieuwsbrief – maart 2018 (2)

Inhoud: Studiedag en pasen, feestweek 40-jarig bestaan, aanpassing schooltijden tijdens feestweek, opbrengst sponsorloop, gedragsspecialist, vakantierooster schooljaar 2018-2019, ondersteuning bij de schoolkosten


Nieuwsbrief 06 – maart 2018 (1)

Inhoud: schoolomgeving, schoolgebouw, afscheid meneer Toine, hulphond op school, nieuwe collega Gwen Troost. Bijlagen: oproep Kober overblijfvrijwilliger, oproep aanmelding voor GMR, CJG Breda, open dag TVHB, paasspelletjesmiddag, nationale week van zorg en welzijn Amphia ziekenhuis.


Nieuwsbrief 05 – januari 2018

Inhoud: Voorwoord, verlof aanvragen, Oproep vanuit de Medezeggenschapsraad, Feestweek 40-jarig bestaan De Werft, Carnaval op school, Optochten met de Werftknetters, Schoolkrant Wie?Wat?Werftknetter!, Bijlage: Het Sacrament van het Heilige Vormsel


Nieuwsbrief 04 – december 2017

Inhoud: Nieuwe collega, Onderzoek andere lestijden, Inloop groepen 3, Even voorstellen, C.V. De Werftknetters aanmelden optochten,
bericht van volkstuintjes, Feestweek 40-jarig bestaan De Werft. Bijlagen: Heilig Vormsel, CJG Breda, Kerstviering in Lucaskerk, Veilig Verkeer Nederland:
Veilig fietsen bij gladheid in de winter


Nieuwsbrief 03 – november 2017

Inhoud: nieuwe collega, Kinderraad,  school groeit, bibliotheek ouders gezocht, onderzoek lestijden, parkeer- en reiskosten, evaluatie opzet kennismakingsavonden,  werkgroep verkeer, feestweek ivm 40 jarig bestaan, Sint Nicolaas op school, Carnaval met de Werftknetters, Bijlagen: CJG, Sint Nicolaas intocht


Nieuwsbrief 02 – oktober 2017

Inhoud: stakingsdag 5 oktober, herfstvakantie en studiedag, kinderraad, Nieuwe IB-er Evelien Ras, gezonde pauzehap, Mad science


Nieuwsbrief 01 – september 2017

Inhoud: start nieuw schoolaar, nieuwe opzet oudercontacten, verplaatsen studiedag, handhaving politie Bijlagen: Disco voor jeugd in Buurthuis Gageldonk, Chatime nieuws


Schooljaar 2016-2017


Nieuwsbrief 06 – juli 2017

Inhoud: schoolgids, buitensspeeltijden groepen 4-5, inlooptijden groepen 3, even voorstellen, de Ouderraad,  CJG Breda, Bijlagen: AIC Breda, Chatime Nieuws, Wijkplatform Haag, Brakkenfestival


Extra nieuwsbrief juni 2017

Inhoud:  Vrije week, Kamp groep 8, Groepsindeling en teamverdeling schooljaar 2017-2018, Betaling schoolreizen


Nieuwsbrief 05 mei 2017

Inhoud: Laatste periode schooljaar, Rapportage onderwijsinspectie, Uitslag Cito-score groep 8, Jaarplanning 2017-2018, Groepsverdeling schooljaar 2017-2018, Woensdag tot 12.15 uur, De Ouderraad, Haagse Beemden voetbaltoernooi, Haagse Beemdenloop, Werkgroep PR zoekt versterking, CJG Breda, Chattime nieuws, Kober zoekt overblijfvrijwilligers


Extra nieuwsbrief – april 2017

Inhoud: terugkoppeling teverdenheidsonderzoek, tijden Koningsspelen, ophalen onder schooltijd, Vastenactie sponsorloop, lekker en gezond eten, meivakantie


Nieuwsbrief 04 – maart 2017

Inhoud: Aanwezigheid directeur, Concept rapportage onderwijsinspectie, Aanpassing schooltijden Koningsspelen,  Start peuteropvang,  Carnavalsoptochtcommissie bedankt, Mailen met leerkrachten,  Invallen, De Grote Rekendag,  EHBO-examen groep 8, Nieuws van Ouderraad,  Beëindiging Doppenactie KNGF,  Schoolbibliotheek,  Kober,  Typecursus groep 5 tot en met 8,  Haagse Beemden Loop,  CJG Breda


Nieuwsbrief 03 – januari 2017

Inhoud: Bezoek onderwijsinspectie, kinderen te laat op school, vakanties schooljaar 2017-2018, Invallers, Thematische werken (onderwerpen), Peutertuin, Ouderportaal, Aanmelden voor de optochten met de Werftknetters,  Lekker en gezond eten, Kober kinderlunch,  Bijlagen: zomerkampen