Schooltijden

Het binnenkomen

  • Vóór schooltijd verzamelen kinderen en ouders zich op de speelplaats. (dus niet onder het afdak tegen de toegangsdeuren!)
  • Kinderen hebben vrije doorgang nodig om hun fiets in het fietsenrek te plaatsen, en de leerkrachten ruimte te geven om de deuren open te doen.
  • Om 8.30 u. gaat de toegangsdeur voor de groepen 1-2 en 3 open en mogen de kinderen van deze groepen naar binnen. De juffen wachten hen op in de klas en zij mogen een “inloopwerkje” gaan doen. De inloop is tot 8.45 u
  • Ouders van de kinderen van groep 1 mogen meelopen tot aan de deur van de klas. De ouders van de kinderen van groepen 2 en 3 nemen afscheid bij de kapstok. Deze kinderen  lopen zelfstandig naar de klas.
  • Kinderen van de groepen 4 en hoger blijven buiten, er is vanaf 8.30 u. op de bovenbouwspeelplaats toezicht door de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8. Deze kinderen gaan dus niet mee naar binnen om een kind naar groep 1-2 of 3  te brengen.
  • Bij de eerste bel om 8.40 u. komen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 op de onderbouwspeelplaats in hun eigen  “vak” staan en gaan vervolgens onder begeleiding van hun eigen leerkracht rustig en zelfstandig naar hun eigen klas.
  • Als u als ouder een belangrijke mededeling heeft voor de juf of meneer van de bovenbouwgroepen, kunt u deze vanaf 8.30 u. buiten even spreken. Als het langere tijd kost kunt u een afspraak maken.
  • Bij heel slecht weer gaan voor alle kinderen de deuren om 8.30 u. open.

Als de school ’s middags begint verandert er niets ten opzichte van nu. Veel kinderen blijven over en komen dan al zelfstandig naar binnen. Wel vragen wij u om ook dan uw kind, (uit groep 1-2 en 3) zelfstandig naar de klas te laten gaan tenzij hij/zij pas op school is.

Begin en einde van de schooltijd

De exacte aanvangstijden van de school zijn: ’s morgens om 08.45 uur en ’s middags om 13.30 uur. Het eerste belsignaal wordt echter al 5 minuten eerder gegeven. Dit is een teken voor de kinderen dat zij rustig en ordelijk naar binnen kunnen komen. Voor school kunnen de kinderen zich verzamelen op de voor hen bestemde speelplaats, waar ook gedurende een kwartier voor schoolaanvang gesurveilleerd zal worden door de leraren. Na afloop van de schooltijden komen de kinderen naar buiten. U hoeft ze dus niet in het gebouw af te halen.

Heeft u iets te vragen of wilt u iets bespreken met de leraar van uw kind doe dat dan ruim van te voren en niet vlak voor de aanvang van de school. Wij hebben onze aandacht volledig nodig voor de opvang van de kinderen. Als het wat meer tijd vergt verzoeken wij u vriendelijk hiervoor een aparte afspraak te maken.

Ochtend
Middag

Maandag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Dinsdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Woensdag

8.45 uur – 12.15 uur

Donderdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Vrijdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Als de school uit gaat staan er op het onderbouwplein heel veel ouders te wachten. Wij hebben het meeste overzicht als ouders achter de blauwe lijn wachten. U kunt met uw kind een vaste plaats afspreken. Wij leren de kinderen naar de juf terug te komen als ze hun ouders/oppas niet zien. Zou u dit thuis ook nog willen vertellen aan uw kind?