Schooltijden

Vanwege de corona maatregelen

gelden tot aan de zomervakantie de volgende ‘spelregels’ en schooltijden:

 • Alle kinderen komen iedere dag weer naar school toe.
 • Maximaal 1 ouder/verzorger brengt kind(eren) naar school.
 • Iedere groep maakt nog steeds gebruik van de toegewezen ingang/uitgang
 • Wij vertrouwen op een grote mate van zelfstandigheid en dat kinderen uit groep 5 tot en met 8 zelfstandig naar school toe komen. Uitzondering wanneer kinderen te ver van school wonen.
 • Het dagrooster (zoals nu ook het geval is, met een wijziging t.o.v. lengte inloop en starttijd lessen):
 • Alle groepen hebben dagelijks een inloop van 08:30 – 08:45
 • Alle leerlingen hebben dagelijks les:
  • maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag van 08:45 – 14:30
  • woensdag van 08:45 – 12:15
 • Alle leerlingen eten met hun leerkracht in de klas
 • Alle leerlingen spelen onder toezicht buiten
 • Mocht een kind jarig zijn, dan kan er ook weer, maar alleen met een voorverpakte traktatie, getrakteerd worden.
 • Kinderen gebruiken op school alleen hun eigen spullen
 • Kinderen hangen jas/tas bij binnenkomst weer op aan de kapstok/luizenzak
 • Kinderen nemen eigen koptelefoon/oortjes mee
 • Kinderen nemen indien nodig eigen flesje water mee
 • Enkele (cito)toetsen worden afgenomen om inzicht in ontwikkeling te krijgen (groep 3-7)
 • De Entree-toets in groep 7 nemen we dit jaar niet af.
 • Het rapport krijgt een aangepaste invulling
 • Oudergesprekken op 30 juni en 2 juli via (video)bellen

Het volledige overzicht kunt u nalezen via onderstaande link.

 

>>> De vernoemde schooltijden hieronder gelden vanwege de coronamaatregelen op dit moment niet. <<<

Het binnenkomen

 • Vóór schooltijd verzamelen kinderen en ouders zich op de speelplaats.
 • Om 8.30 u. gaat de toegangsdeur voor de groepen 1-2, 3 en 4 open en mogen de kinderen van deze groepen naar binnen. De leerkrachten wachten hen op in de klas en zij mogen een “inloopwerkje” gaan doen. De inloop is tot 8.45 u
 • Ouders van de kinderen van groep 1 mogen meelopen tot aan de deur van de klas. De ouders van de kinderen van groepen 2 en 3 nemen afscheid bij de kapstok. Deze kinderen  lopen zelfstandig naar de klas.
 • Kinderen van de groepen 5 en hoger blijven buiten, er is vanaf 8.30 u. op de bovenbouwspeelplaats toezicht door de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8. Deze kinderen gaan dus niet mee naar binnen om een kind naar groep 1-2, 3 of 4  te brengen.
 • Bij de eerste bel om 8.40 u. verzamelen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 met hun eigen  groep en gaan vervolgens onder begeleiding van hun eigen leerkracht rustig en zelfstandig naar hun eigen klas.
 • Als u als ouder een belangrijke mededeling heeft voor de juf of meneer van de bovenbouwgroepen, kunt u deze vanaf 8.30 u. buiten even spreken. Als het langere tijd kost kunt u een afspraak maken.
 • Bij heel slecht weer gaan voor alle kinderen de deuren om 8.30 u. open.

Als de school ’s middags begint verandert er niets ten opzichte van nu. Veel kinderen blijven over en komen dan al zelfstandig naar binnen. Wel vragen wij u om ook dan uw kind, (uit groep 1-2, 3 en 4) zelfstandig naar de klas te laten gaan tenzij hij/zij pas op school is.

Begin en einde van de schooltijd

De exacte aanvangstijden van de school zijn: ’s morgens om 08.45 uur en ’s middags om 13.30 uur. Het eerste belsignaal wordt echter al 5 minuten eerder gegeven. Dit is een teken voor de kinderen dat zij rustig en ordelijk naar binnen kunnen komen. Voor school kunnen de kinderen zich verzamelen op de voor hen bestemde speelplaats, waar ook gedurende een kwartier voor schoolaanvang gesurveilleerd zal worden door de leraren. Na afloop van de schooltijden komen de kinderen naar buiten. U hoeft ze dus niet in het gebouw af te halen.

Heeft u iets te vragen of wilt u iets bespreken met de leraar van uw kind doe dat dan ruim van te voren en niet vlak voor de aanvang van de school. Wij hebben onze aandacht volledig nodig voor de opvang van de kinderen. Als het wat meer tijd vergt verzoeken wij u vriendelijk hiervoor een aparte afspraak te maken.

Ochtend
Middag

Maandag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Dinsdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Woensdag

8.45 uur – 12.15 uur

Donderdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Vrijdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Als de school uit gaat staan er op het onderbouwplein heel veel ouders te wachten. Wij hebben het meeste overzicht als ouders in de buurt van de sporthal wachten. U kunt met uw kind een vaste plaats afspreken. Wij leren de kinderen naar de juf terug te komen als ze hun ouders/oppas niet zien. Zou u dit thuis ook nog willen vertellen aan uw kind?