Schooltijden

Het binnenkomen

  • Alle groepen hebben ’s ochtends een inloop van 08:30 – 08:45 en ’s middags van 13.20 tot 13.30 uur
  • Maximaal 1 ouder/verzorger brengt de kind(eren) naar school. Ouder mogen op dit moment nog steeds niet de school binnenkomen (COVID-19)
  • Iedere groep maakt gebruik van de toegewezen ingang/uitgang
  • Wij vertrouwen op een grote mate van zelfstandigheid en dat kinderen uit groep 5 tot en met 8 zelfstandig naar school toe komen
  • Kinderen gebruiken op school alleen hun eigen spullen
  • Kinderen hangen jas/tas bij binnenkomst op aan de kapstok in hun eigen luizenzak
  • Kinderen nemen een eigen koptelefoon/oortjes mee
  • Kinderen nemen indien nodig eigen flesje water mee
  • Vóór schooltijd verzamelen kinderen en ouders zich op de speelplaats

Begin en einde van de schooltijd

De lessen beginnen in de ochtend om 08.45 uur en in de middag om 13.30 uur. Er klinkt een bel voor de inloop, het starten van de les en natuurlijk als de dag klaar is voor de kinderen. Na afloop van de schooldag komen de kinderen zelf naar buiten toe. Mocht u iets willen doorgeven aan de leerkracht, schrijf een briefje, stuur een e-mail of bel even buiten de lestijden.

Ochtend
Middag

Maandag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Dinsdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Woensdag

8.45 uur – 12.15 uur

Donderdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur

Vrijdag

8.45 uur – 12.15 uur

13.30 uur – 15.30 uur