Vakantierooster & vrije dagen

Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020

Hieronder vindt u het vakantierooster en studiedagen voor het schooljaar 2019-2020.

Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.

De vakantieplanning is in overleg met de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. De overige studiemomenten zijn allemaal na schooltijd gepland. Aan u het dringende verzoek om met het plannen van uw vakantie rekening te houden met het vakantierooster.

(Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een papieren exemplaar waarin alle data zijn opgenomen)

Studiedag                      20 september 2019

Herfstvakantie            12 t/m 20 oktober 2019

Studiedag                      21 oktober 2019

Extra vrije dag              6 december 2019

Kerstvakantie            20 december 2019 vanaf 12:15u t/m 5 januari 2020

Studiedag                       5 februari 2020

Carnavalsvakantie  22 februari t/m 1 maart 2020

Studiedag                    23 maart 2020

Goede vrijdag            10 april 2020

Tweede Paasdag       13 april 2020

Meivakantie               25 april t/m 10 mei 2020

Hemelvaart                21 & 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag 1 juni 2020

Junivakantie             13 t/m 21 juni 2020

Zomervakantie        10 juli 2020 vanaf 12:15u t/m 23 augustus 2020