Verlof aanvragen en verzuim

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen zijn minimaal 12 weken in een schooljaar vrij, die data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht in die periode uw vakantie in te plannen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof gegeven worden.

Klik op deze link voor de regels betreffende een aanvraag voor verlof (website Leerplicht)

Formulieren

Formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u hieronder: