Verlof aanvragen en verzuim

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Maar, er kan zich altijd een situatie voordoen waardoor er verlof aangevraagd moet worden. Niet alle afspraken zijn buiten schooltijd te plannen. Vraag het verlof ruim van te voren aan door het juiste formulier op school af te geven. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties extra vakantie/vrije dagen voor uw kind aanvragen.
Let op: de eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof gegeven worden.

Klik op deze link voor de regels betreffende een aanvraag voor verlof (website Leerplicht)

Formulieren

Formulieren voor het aanvragen van verlof vindt u hieronder: