Verlof aanvragen

Bijzonder verlof aanvragen

In alle gevallen moet u het verzoek schriftelijk indienen. U kunt een formulier ophalen bij onze administratie of conciërge of via deze link downloaden en uitprinten. Het verzoek zal door de directie worden beoordeeld.

Gewichtige omstandigheden

Er wordt enkel verlof afgegeven bij ‘gewichtige omstandigheden’? Dat kunnen plezierige, maar ook minder plezierige gebeurtenissen zijn, bijvoorbeeld:

  • een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad;
  • een huwelijks- of ambtsjubileum van ouders of grootouders;
  • een ernstige ziekte in de familie tot en met de derde graad;
  • een sterfgeval in de familie tot en met de vierde graad;
  • een verhuizing van het gezin.

Vakantie is geen ‘gewichtige omstandigheid’ behalve als het onmogelijk is op vakantie te gaan tijdens de vastgestelde schoolvakanties, bijvoorbeeld:
· een ouder kan onmogelijk vrij krijgen;
· het bedrijf waar de ouder werkt legt een verplichte vakantie op;
· een ouder heeft een eigen bedrijf en kan in de schoolvakantie onmogelijk weg;
· een ouder is ziek tijdens de schoolvakantie.

Voor dit speciaal vakantieverlof kan één keer per schooljaar (indien het, gedurende het lopende schooljaar, de enige mogelijkheid is voor een gezinsvakantie) maximaal 10 schooldagen toestemming verleend worden.

Wat moet u doen om vrij van school te krijgen voor uw kind

  1. in alle gevallen moet u het verzoek schriftelijk indienen bij de directeur. Hij zal het verzoek beoordelen en een beslissing nemen;
  2. een aanvraag voor verlof voor meer dan 10 dagen wordt doorgestuurd naar de leerplichtconsulent;
  3. een verzoek dient uiterlijk een week voor het begin van de vrije dag(en) te worden ingediend; een verzoek om vrij te krijgen i.v.m. vakantie moet minimaal acht weken van te voren worden ingediend, zonodig vergezeld van een verklaring;
  4. een verzoek voor een extra vakantie, buiten de schoolvakanties dient te allen tijde vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring op briefpapier van de werkgever. Dit geldt ook voor ouders die een zelfstandig beroep uitoefenen of een eigen bedrijf hebben. Uit deze verklaring moet blijken dat vakantie met het gezin binnen de schoolvakanties niet mogelijk is en dat de betreffende vakantie de enige mogelijkheid is om met het gezin op vakantie te gaan;
  5. de beslissing van de schoolleiding en zonodig van de leerplichtambtenaar wordt u in ieder geval schriftelijk meegedeeld.

Vierjarigen

Kinderen van vier zijn nog niet leerplichtig. Als zij op school staan ingeschreven echter, worden zij geacht de lessen te volgen. Na overleg met de schoolleiding kan worden afgesproken dat een leerling bepaalde dagdelen thuisblijft. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een leerling vaak erg moe is. Het gaat hier alleen om structurele gevallen. Een middagje naar bed regelt u gewoon met de groepsleerkracht.

Tenslotte:

Als u een andere reden heeft om vrij te vragen, doet u er goed aan contact op te nemen met de schoolleiding.
Als u zonder toestemming uw kind toch van school houdt, of als uw kind langer wegblijft dan is afgesproken, moet de schoolleiding dat doorgeven aan de leerplichtconsulent.